همزمان با برگزاری نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای جهاد دانشگاهی صورت گرفت؛
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهش‌های مجلس