دکتر کلانتری:
ترویج و گفتمان‌سازی ارزش‌های دفاع مقدس، سرلوحه فعالیت‌های فرهنگی وزارت علوم است