تامین برق مراکز استخراج رمزارز از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر