همایش بین‌المللی دانشجویان مقاومت در کرمان برگزار می‌شود