گرامیداشت سالگرد شهادت سردار سلیمانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران