امضاء تفاهم‌نامه مرکز گردشگری جهاد دانشگاهی با انجمن صنفی خدمات مسافرتی گیلان