دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بیانیه‌ای:
۹ دی بازنمایی بلوغ سیاسی، تجلی اقتدار ملی و غیرت دینی ملت ایران است