یک نماینده مجلس خبرگان رهبری:
جهاد دانشگاهی فاصله میان دانش و زندگی مردم را کاهش داده است