گردش "اُمیکرون" در کل کشور / لزوم افزایش تست‌های روزانه تشخیصی کرونا