جو آرام کرونا در پایتخت / عدد واقعی از ابتلا به «اُمیکرون» در تهران نداریم