رئیس بسیج جامعه زنان مطرح کرد؛
لزوم توجه به اهمیت حجاب و عفاف