معاون بهداشت وزارت بهداشت:
مصوبه‌ای برای حذف شرط واکسن برای مدارس ابلاغ نشد