ربات‌های "تسلا" مانند شخصیت‌های "جنگ ستارگان" خواهند بود!