دکتر رئیسی در دیدار با آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
تصمیمات کوتاه مدت و میان مدتی برای حل برخی مشکلات قم اتخاذ شده است