زاکانی در نشست نخبگان منطقه ۲۲:
برای حل آسیب‌های اجتماعی هرهفته با ۱۵ دستگاه جلسه برگزار می‌کنیم/ هوشمندسازی؛ چاره رفع ترافیک و آلودگی هوا است