با هدف شناسایی و معرفی نخبگان قرآنی
ضوابط دومین جشنواره انتخاب برترین قاریان ترتیل سال اعلام شد