نرخ دام صادراتی اعلام شد/ ذخیره مناسبی از گوشت داریم