ورود نخستین کاروان راهیان نور به شلمچه پس از ۲ سال