برای دوره های ۱۷۴ تا ۱۷۶؛
ایجاد مرکز جدید برگزاری آزمون تولیمو در سیستان و بلوچستان