به همت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد؛
برگزاری جشنواره «از حماسه تا حماسه ۲» / شرکت بیش از ۹۰۰۰ نفر تاکنون