تزریق بیش از ۴۱۹ هزار دز واکسن کرونا در کشور طی شبانه‌روز گذشته