ارامنه کاتولیک ایران برای دومین سالگرد شهادت سردار سلیمانی مراسم برگزار کردند