امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه حلبچه