فرمانده ستاد بسیج کارکنان وزارت علوم:
وظیفه مسئولان پیروی از راه و منش حاج قاسم در خدمت به مردم است