دیدار مسوولان دانشگاه امیرکبیر با وزیر نفت برای افزایش همکاری های علمی و پژوهشی