دنباله‌دار "لئونارد" به نزدیک‌ترین فاصله به خورشید رسید