آمادگی اوپک‌پلاس برای تامین سوخت موردنیاز مصرف‌کنندگان