آغاز ثبت نام از ۱۸ دی؛
ارائه درس «آشنایی با طب ایرانی و مکمل» ویژه دانشجویان علوم پزشکی