گزارشی از جلسه شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
از سهم اندک فرهنگ در بودجه تا هجمه‌های ظالمانه به بودجه حوزه