سرلشکر جعفری:
شهادت می‌دهم که سردار سلیمانی ۴۰ سال در راه خدا جهاد کرد