رئیس جمهور: خسارت کشاورزان مناطق سیل زده جبران شود