کوالکام و مایکروسافت برای نسل بعدی عینک‌های واقعیت افزوده تراشه اختصاصی می‌سازند