رئیس سازمان بسیج اساتید لرستان:
یاد و خاطره‌ی شهدا، زندگی‌ساز است