وزیر علوم:
سرمایه گذاری در علم و فناوری لازمه اقتصاد مقاومتی است