رکورد شکنی آمار هفتگی مبتلایان کرونا در جهان/ افزایش ۷۱ درصد مبتلایان جدید در یک هفته گذشته