وضعیت برگزاری امتحانات دانشگاه‌های سطح یک کشور چگونه است؟