اعلام زمان آغاز و نحوه برگزاری کلاس های نیمسال دوم دانشگاه شهید بهشتی