سی و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم؛
مرحله مقدماتی مسابقات بین المللی قرآن برگزار می شود