دانشگاه شریف آمادگی خود برای آموزش حضوری در ترم آتی را اعلام کرد