ترس؛ ایمنی بدن را در مقابل ابتلا به کرونا کاهش می‌دهد