سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خبر داد:
زندگی‌نامه‌ دانش آموز شهید «حسین صافی» با عنوان «کبوتر قاصد» منتشر شد