ضرر ۵.۵ میلیارد دلاری اقتصاد جهانی در پی اختلال و قطعی‌های اینترنت