چالش ارزش‌گذاری در واگذاری سهام مدیریتی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس