کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خبر داد:
دریافت 7 جایزه از سوی کودکان ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی نقاشی چین