رئیس پیشین سازمان صداوسیما مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد