کتاب جدید لاله جعفری در کانون منتشر شد
«چوم‌چوم»، مورچه‌ای در جست‌وجوی یک شغل درست و حسابی