تی‌شرت نانویی که در طول فعالیت‌های روزانه خشک و بدون بو می‌ماند