رونمایی از کتابت قرآن به نیابت ۸ هزار شهید همدان برگزار می‌شود