رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم:
هزینه تغذیه در بودجه دانشگاه‌ها بسیار کمتر از هزینه واقعی است