هوش مصنوعی، همه‌گیری بعدی کروناویروس را پیش‌بینی می‌کند